• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.

SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.

SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.

Ολοκληρωση των δαπεδων της  SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.

Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και διευρύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα που αναπτύσσει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Πάνου Γερμανού. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και έχοντας σαφή δέσμευση για στήριξη της εγχώριας οικονομίας, η SUNLIGHT Recycling υλοποιεί την πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου στην Ευρώπη, μια επένδυση που σε πρώτη φάση ξεπερνά τα €25 εκατ.

Η νέα εργοστασιακή μονάδα, υλοποιείται σε συνολική έκταση 42 στρεμμάτων, στην περιοχή της Κομοτηνής (ΒΙΠΕ Κομοτηνής, Νομού Ροδόπης), με δυνατότητα ανακύκλωσης 30.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Μέσω της SUNLIGHT Recycling παρουσιάζεται στην Ελλάδα η πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου, καθώς περιλαμβάνει τον πλήρη κύκλο ανακύκλωσης. Δηλαδή τη συλλογή και συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών, την ανακύκλωσή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, και την αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης για παραγωγή νέων μπαταριών στην Ελλάδα από τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT.