• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Επισκευή των δαπέδων στις εγκαταστάσεις της  Αφοι Καλογεράκη στο Ηράκλειο Κρήτης