• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Στεγανοποιήσεις υπογείων και δεξαμενών με τσιμεντοειδή

Στεγανοποιήσεις υπογείων και δεξαμενών με τσιμεντοειδή

Στεγανοποιήσεις υπογείων και δεξαμενών με τσιμεντοειδή

Συστήματα καταπολεμησης ανερχόμενης υγρασίας, στεγανοποιησεις υπογείων με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα

Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθονται του φυσικού εδάφους. Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με αποτέλεσμα τις αποκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ.

Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιίες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς κ.λ.π.

Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών στεγανωτικών κονιαμάτων στην εξωτερική ή ακόμη και εκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία.

Η εργασία ξεκινά με την κοπή των φουρκετών και των μουρέλων, καθώς και την λείανση της επιφάνειας όπου κριθεί αναγκαίο και ακολουθεί η διάνοιξη του αρμού ασυνέχειας σε βάθος 2cm τουλάχιστον.

Έπεται η σφράγισή τους με ειδικό ρητινούχο ιννοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Η εργασία συνεχίζεται με την εφαρμογή επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος σε δύο στρώσεις αφού πρώτα βραχεί η επιφάνεια με άφθονο νερό. Η εργασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με κωνικές προεξοχές.