• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Στεγανοποιήσεις Δωμάτων με Ασφαλτικές Μεμβράνες

Στεγανοποιήσεις Δωμάτων με Ασφαλτικές Μεμβράνες

Στεγανοποιήσεις Δωμάτων με Ασφαλτικές Μεμβράνες

  • Ετοιμόχρηστες ασφαλτικές πολυμερικές μεμβράνες για δώματα, θεμελιώσεις, δεξαμενές νερού και ειδικές εφαρμογές
  • Ασφαλτικά γαλακτώματα.
  • Επαλειφόμενα στεγανωτικά ρευστά προϊόντα.
  • Ασφαλτικές μαστίχες αστάρια και προστατευτικές στρώσεις για εφαρμογές στεγανοποίησης.
  • Ετοιμόχρηστες πολυμερείς ασφαλτικές μεμβράνες για δώματα, θεμελιώσεις, φράγματα, δεξαμενές κ.λ.π.
  • Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη για αναπνέοντα συστήματα μεμβρανών.
  • Στεγανοποιητική μεμβράνη ενισχυμένη με πολυεστέρα βαρέως τύπου.
  • Στεγανοποιητική μεμβράνη οπλισμένη με υαλοπίλλημα.

Όλα τα ασφαλτόπανα συνοδεύονται από πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένων Οργανισμών και ινστιτούτων.