• Βιομηχανικά Δάπεδα
 • Εποξειδικά Δάπεδα
 • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Οξύμαχες, αντιδιαβρωτικές, αντιπυρικές, πυράντοχες βαφές μεταλλικών κατασκευών, δεξαμενών – αγωγών

Οξύμαχες, αντιδιαβρωτικές, αντιπυρικές, πυράντοχες βαφές μεταλλικών κατασκευών, δεξαμενών – αγωγών

Οξύμαχες, αντιδιαβρωτικές, αντιπυρικές, πυράντοχες βαφές μεταλλικών κατασκευών, δεξαμενών – αγωγών

 •  Αλκυδικά αστάρια και τελικά χρώματα σε αποχρώσεις RAL
 •  Ακρυλικά τελικά χρώματα
 •  Πολυουρεθανική τελική βαφή αλιφατικής βάσεως, αποχρώσεις RAL
 •  Αστάρια ανόργανου ψευδαργύρου
 • Εποξειδικά αστάρια Οργανικού ψευδαργύρου
 •  Εποξειδικά αστάρια και τελικά χρώματα σε αποχρώσεις RAL
 • Εποξειδικά χρώματα για εσωτερική βαφή δεξαμενών, υψηλών στερεών 100%
 • Εποξειδικά χρώματα για εσωτερική βαφή δεξαμενών με φυλλίδια υάλου, ( Glass flakes )
 • ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ εποξειδικά χρώματα για εσωτερική βαφή δεξαμενών, υψηλών στερεών 100%
 •  Αντιπυρικά χρώματα διαλύτου για μεταλλικές κατασκευές, με χρόνο αντιπυρικής προστασίας FP 30’, 45’, 60’, 90’ και 120’ λεπτων
 •  Προιόντα epoxy – tar
 •  Αλκυδικά και εποξειδικά αρχικά αστάρια συντήρησης, χωρίς αμμοβολή, αλλά με προετοιμασία τριβείου St 2., ή με Υδροβολλή Hb 2., ή με υδροαμμοβολή Sb 2
 •  Πυράντοχα χρώματα αλουμινίου, από 100o C μέχρι 660o C
 •  Ειδικά εποξειδικά χρώματα για μεταλλικούς μώλους και κατασκευές εντός της θάλασσας ( Splash zones )
 •  Ειδική εποξειδική βαφή και πάστα για βαφές – επισκευές κάτω από το νερό ή με σχετική υγρασία 95% – 100%
 • Υδατοδιαλυτά αλκυδικά χρώματα

Πεδία Εφαρμογών

  • Για προστασία από τη διάβρωση στοιχείων δομικού ή γαλβανισμένου χάλυβα, σε βαρύ βιομηχανικό, τροπικό, ξηρό, η ναυτιλιακό περιβάλλον, σε βιομηχανίες τροφίμων – ποτών, χημικές – πετροχημικές, φαρμακευτικές, βαφεία – φινιριστήρια, εργοστάσια γαλβανισμού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης – επεξεργασίας νερού, εγκαταστάσεις καθαρισμού και μεταφοράς αποβλήτων, υδροηλεκτρικούς – πυρηνικούς σταθμούς
  • Για στοιχεία σε συνεχή εμβύθιση μέσα σε γλυκό ή θαλασσινό νερό
  • Καταστρώματα και ίσαλα πλοίων
  •  Για δεξαμενές αποθήκευσης και αγωγούς μεταφοράς, με περιεχόμενο:
  • Τροφικά διαλύματα ( κρασί, μπύρα, δυνατά αλκοολούχα ποτά λάδι, τουρσί, σαλαμούρα, ξύδι, φρούτα διατηρούμενα με σιρόπι, γλυκά, κομπόστες, χυμοί, σιρόπια ζαχάρεως, κ.λ.π.)
  •  Νερό, πόσιμο, αφαλατωμένο, θαλασσινό, απιονισμένο

 

 • Διαβρωτικά βιομηχανικά νερά, ακαθαρσίες και αποχετευτικά απόβλητα
 • Διαλύματα οξέων, αλκαλίων, αλάτων μέχρι και 40o C
 • Δυνατά οξέα, ( υδροχλωρικό 36%, θειικό 70%, νιτρικό 15%, γαλακτικό 10%, φωσφορικό 10% κ.λ.π.)
 • Οργανικούς διαλύτες, ( τολουόλη, ξυλόλη, κετόνες, εστέρες, αλκοόλη, τριχλωροαιθυλαίνιο, γλυκόλη, μεθυλακετόνη, κλ.π.).
 • Υγρά καύσιμα, ( ακατέργαστα λάδια, ορυκτά λάδια, βενζίνη, κηροζίνη, νέφτι, οινόπνευμα, αλιφατικοί υδρογονάνθρακες πετρέλαιο κ.λ.π. ), στερεές ουσίες ( ζάχαρη, άλευρα, σιτηρά, ζωοτροφές, silos ).