• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Γρήγορες επισκευές δαπέδων-επιστρώσεις δαπέδων με παράδοση στη κυκλοφορία σε 2 ώρες.

Γρήγορες επισκευές δαπέδων-επιστρώσεις δαπέδων με παράδοση στη κυκλοφορία σε 2 ώρες.

Γρήγορες επισκευές δαπέδων-επιστρώσεις δαπέδων με παράδοση στη κυκλοφορία σε 2 ώρες.

Γεμίσματα σε τρύπες φωλιές λακούβες σε δρόμους από σκυρόδεμα ή ασφαλτο, με παράδοση στη κυκλοφορία σε μία ώρα. Γρήγορες επιστρώσεις σε δαπεδα παράδοση 2 ώρες.Συστήματα μεθακρυλικών ρητινών SILIKAL.