• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Εποξειδικές επιστρώσεις με βαρειά κονιάματα σε πάχη (5 –20) mm

Εποξειδικές επιστρώσεις με βαρειά κονιάματα σε πάχη (5 –20) mm

Εποξειδικές επιστρώσεις με βαρειά κονιάματα σε πάχη (5 –20) mm

Εποξειδικές επιστρώσεις με βαρειά κονιάματα σε πάχη (5 –20) mm     

Για ισχυρές επιστρώσεις με μεγάλες αντοχές στην τριβή,κρούση,έντονη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων με μεταλλικούς ή πλαστικούς τροχούς,θερμικές μεταβολές,πλύσιμο με ζεστό νερό. Γίνονται με μίξη εποξειδικών ρητινών με επιλεγμένα αδρανή,σε αναλογία από 1:8 μέχρι 1:12 (ρητίνη:αδρανή). Τα πάχη είναι γενικώς 5mm,αλλά μπορούν να γίνουν μεγαλύτερα γαι ειδικές περιπτώσεις.

Τα κονιάματα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης,για επισκευές και κατασκευές ( βάσεις,κανάλια κ.λ.π.), για βιομηχανίες τροφίμων,ποτών,πλυντήρια,κ.λ.π.