• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Εποξειδικές βαφές πισίνας

Εποξειδικές βαφές πισίνας

Εποξειδικές βαφές πισίνας

Εποξειδικές βαφές για πισίνες ανθεκτικές στο χλώριο και την ηλιακή ακτινοβολία, εύκολος καθαρισμός,  δυνατότητα επαναβαφής, χαμηλό κόστος συντήρησης.