• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Εποξειδικά-Βιομηχανικά δάπεδα με ελικοπτέρωση και επίπαση σκληρυντικού υλικού

Εποξειδικά-Βιομηχανικά δάπεδα με ελικοπτέρωση και επίπαση σκληρυντικού υλικού

Εποξειδικά-Βιομηχανικά δάπεδα με ελικοπτέρωση και επίπαση σκληρυντικού υλικού

Βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα με προσθήκη σκληρυντικών υλικών και λείανση της επιφανείας με ελικόπτερο.
Προσφέρουν επιφάνειες λείες, ανθεκτικές στην τριβή και κρούση και βαρεία συνεχόμενη κυκλοφορία.
Τα σκληρυντικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι αναλόγως των απαιτήσεων σε αντοχές και επιφανειακή σκληρότητα, μίγματα καθαρής χαλαζιακής άμμου, σμύριδας, κορουνδίου και ρινισμάτων σιδήρου.
Αναλόγως της μεθόδου εφαρμογής μπορούμε να επιτύχουμε επιπεδότητες μέχρι και 0,1%, χρήσιμες και απαραίτητες για δάπεδα που υπόκεινται σε κυκλοφορία ηλεκτρονικών παλετοφόρων οχημάτων, σε αποθήκες με σύστημα υψηλών παλετοφόρων ραφιών και όπου αλλού είναι απαραίτητη η πλήρης επιπεδότητα υποστρώματος.

 

Διαδικασία κατασκευής:

Α. Συνήθης επιπεδότητα ( 4 –5 %)
1.Διάστρωση σκυροδέματος ή γαρμπιλοδέματος στο απαιτούμενο πάχος με την εφαρμογή των
απαιτούμενων κλισεων. ( Τά υψόμετρα τοποθετούνται σε κάναβο 4 χ 4μ ).
2. Πρώτη ελικοπτέρωση.
3. Επίπαση της μισής ποσότητας σκληρυντικού υλικού .
4. Ελικοπτέρωση και επίπαση της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού.
5. Ελικοπτέρωση μέχρι τελικής λείας επιφανείας.
6. Μετά 3 – 6 ημέρες αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κόβονται αρμοί σε κάνναβο
περίπου 5 χ5 μ πλάτους 4mm και βάθους περίπου 2-3 cm, που ακολούθως γεμίζονται με μαστίχη.

Β. Υψηλή επιπεδότητα ( 0,2 – 0,1% ).
Η διάστρωση διεξάγεται με τη χρήση Laser Screed, τύπου SOMERO αυτοκινούμενο ή CopperHead.
Ακολουθεί η διαδικασία λείανσης, κοπής και αρμολόγησης όπως στην προηγούμενη περίπτωση.