• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Επιστρώσεις αντιστατικές – αγώγιμες

Επιστρώσεις αντιστατικές – αγώγιμες

Επιστρώσεις αντιστατικές – αγώγιμες

Επιστρώσεις αντιστατικές – αγώγιμες

Προτείνονται για όλες γενικώς τις περιπτώσεις όπου απαιτείται προστασία δαπέδων από σκυρόδεμα με σύγχρονη αποχέτευση των ηλεκτροστατικών φορτίων.

Για την ηλεκτρονική βιομηχανία, αποθήκες καυσίμων, πυρομαχικών,χώρους συναρμολόγησης και παραγωγής robots,χειρουργεία κ.λ.π.

Αυτές οι επιστρώσεις παρουσιάζουν μία αγωγιμότητα κατά DIN 51953 ή UNI 8298 σελ. 10,από 0,01 μέχρι 1 MΩ.

Η αποχέτευση των ηλεκτροστατικών φορτίων στην γη γίνεται (αναλόγως των απαιτήσεων),είτε απ’ευθείας μέσω του υποστρώματος, είτε μέσω ενός δικτύου χαλκοταινιών που συνδέονται με την κεντρική γείωση του κτιρίου.