• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Επισκευές δαπέδων σε -25οC.

Επισκευές δαπέδων σε -25οC.

Επισκευές δαπέδων σε -25οC.

Τοπικές επισκευές σε δάπεδα ψυκτικών θαλάμων, γεμίσματα σε φωλιές λακκούβες, ακόμα και με -25οC, χωρίς  να διακόψουμε τη λειτουργία τους η να μειώσουμε τη ψύξη με συστήματα μεθακρυλικών ρητινών SILIKAL. Πλήρης σκλήρυνση και παράδοση στη κυκλοφορία σε 2 μόνον ώρες.