• Βιομηχανικά Δάπεδα
 • Εποξειδικά Δάπεδα
 • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Διαμόρφωση – πλήρωση αρμών, με μαστίχες ή αρμοκάλυπτρα

Διαμόρφωση – πλήρωση αρμών, με μαστίχες ή αρμοκάλυπτρα

Διαμόρφωση – πλήρωση αρμών, με μαστίχες ή αρμοκάλυπτρα

Διαμόρφωση ή πλήρωση αρμών με μαστίχες ή αρμοκάλυπτρα 

Αρμοκάλυπτρα δαπέδων συνήθων απαιτήσεων για:

 • Αρμούς εύρους 50 και άνω.
 • Κατασκευαστικούς αρμούς
 • Επιφανειακή σταθεροποίηση
 • Διατομές για γωνίες
 • Αρμοκάλυπτρα τοίχων – οροφών συνήθων απαιτήσεων:
 • Για Εφαρμογές κάτω από σοβά ή πλακίδια
 •  Για Σταθεροποίηση επιφανειών

Αρμοκάλυπτρα Βαρειάς καταπόνησης για:

 • Αρμούς πλάτους μέχρι 100
 • Αρμούς με μεγάλες μετακινήσεις.
 • Αρμούς με μεγάλη ικανότητα παραλαβής φορτίων.
 • Αρμούς δαπέδων με κραδασμούς
 • Αρμούς για μεγάλες μετακινήσεις με εύκολη μετατροπή
 • προσαρμογή στις αλλαγές

 Στεγανά αρμοκάλυπτρα για:

 • Εφαρμογές ασφαλτοπάνων – μεμβρανών.
 • Για δώματα
 • Υπόγεια
 • Προβλήτες

 Αρμοκάλυπτρα από ανοξείδωτο χάλυβα, για: 

 • Αρμούς μέχρι 30
 • Αρμούς μέχρι 50
 • Αρμοκάλυπτρα με δυνατότητα μετακινήσεων στις τρείς διαστάσεις για:
 • Οροφές μεγάλων κτιρίων
 • Εύκαμπτα συστήματα
 • Πλήρωση αρμών δαπέδων ή τοίχων, αρμών διαστολής
 • Mε μαστίχες πολυουρεθάνης θειόκολλες ή εποξυπολυουρεθανικές