• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

Διαγραμμίσεις δαπέδων Parking – δρόμων

Διαγραμμίσεις δαπέδων Parking – δρόμων

Διαγραμμίσεις δαπέδων Parking – δρόμων

  • Διαγράμμιση υπόγειων και στεγασμένων πάρκινγκ  – Διαγράμμιση εποξειδικών – βιομηχανικών δαπέδων
  • Διαγράμμιση προαύλιων χώρων (σχολείων, ιδρυμάτων, νοσοκομείων, εμπορικών κέντρων κτλ)
  • Διαγράμμιση ελικοδρομίων και αεροδρομίων
  •  Διαγράμμιση ταρτάν στίβου –  Διαγράμμιση εσωτερικών κλειστών γηπέδων
  •  Διαγράμμιση πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής