• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων
Διαμόρφωση – πλήρωση αρμών, με μαστίχες ή αρμοκάλυπτρα

Διαμόρφωση – πλήρωση αρμών, με μαστίχες ή αρμοκάλυπτρα

Διαμόρφωση – πλήρωση αρμών, με μαστίχες ή αρμοκάλυπτρα Διαμόρφωση ή πλήρωση αρμών με μαστίχες ή αρμοκάλυπτρα  Αρμοκάλυπτρα δαπέδων συνήθων απαιτήσεων για: Αρμούς εύρους 50 και άνω. Κατασκευαστικούς αρμ...