• Βιομηχανικά Δάπεδα
  • Εποξειδικά Δάπεδα
  • Τεχνική κατασκευή δαπέδων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ  ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ

Σε ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασίες κάτω του 0 C, πρέπει να υπάρχει προστασία έναντι ανύψωσης δαπέδου λόγω παγετού.

Αν η θερμοκρασία στο υπέδαφος πέσει κάτω του μηδενός, η υγρασία που εμπεριέχεται στο έδαφος θα γίνει πάγος. Όπως είναι γνωστό,

ο πάγος διαστέλλεται και οι δυνάμεις διαστολής μπορεί να «σηκώσουν» το δάπεδο, οδηγώντας το σε αστοχία.

Η ζημιά αυτή είναι πολύ σοβαρή για το κτίριο και τη λειτουργία του. Η προστασία έναντι παγετού επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους :

α) Εγκιβωτισμό στο δάπεδο σωλήνων αερισμού, όπου ο αέρας κυκλοφορεί συνεχώς (με ελεύθερη η βεβιασμένη ροή) και δεν αφήνει 

τη θερμοκρασία να κατέβει (εννοείται ότι ο αέρας έχει θετική θερμοκρασία).

β) εγκιβωτισμό ηλεκτρικών αντιστάσεων, οι οποίες λειτουργούν όταν δοθεί εντολή από αισθητήριο ότι η θερμοκρασία κάτω από τη

πλάκα έπεσε κάτω του 0 και

γ) κύκλωμα γλυκόλης, η οποία κυκλοφορεί με τη βοήθεια κυκλοφορητή και ζεσταίνεται μέσω εναλλάκτη από τις ζεστές καταθλίψεις

των συμπιεστών ψύξης. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η προστασία έναντι ανύψωσης παγετού με αερισμό μέσα από πλαστικές σωλήνες.

Σχηματική Τομή δαπεδου καταψυξης.